• Skakels

International Comparative Literature Association (ICLA)

Die Literatuurassosiasie van Suid-Afrika is geaffilieer met die International Comparative Literature Association (ICLA). Lede van LASA kan ook kies om deur LASA geregistreer te word as lid van ICLA (teen ‘n bykomende bedrag). Vir meer inligting aangaande lidmaatskap van LASA en ICLA, klik hier. Vir meer inligting aangaande ICLA, volg die onderstaande skakel.

http://www.ailc-icla.org/

Literêre Terme en Teorieë

Hierdie webblad bied ‘n opgedateerde weergawe van die 1992 naslaanbron, Literêre Terme en Teorieë (HAUM-Literêr). Die doel van hierdie publikasie is om ‘n bruikbare naslaanwerk te wees wat van die belangrikste begrippe in die literatuurwetenskap betreklik bondig verduidelik. Die kern hiervan is ‘n aantal langer artikels waarin van die belangrikste literêre terme en teorieë binne ‘n breër raamwerk verduidelik word.

Literêre terme en teorieë is hoofsaaklik gemik op die Afrikaanssprekende student, onderwyser en dosent. Vandaar die sterk Afrikaanse en Nederlandse verwysingswêreld in baie van die bydraes. Sekere gebruikers kan moontlik voel dat dit ‘n veel sterker Suid-Afrikaanse inslag moes gehad het, maar hierdie tendens was nog glad nie duidelik toe die meeste bydraes geskryf is nie. ‘n Breër Suid-Afrikaanse raamwerk sal doelbewus in die hersiening van hierdie werk nagestreef word.

Die Afrikaanse bydraes word in hierdie digitale weergawe van die werk aangevul deur die lemmas uit die 2009-uitgawe van die Lexicon van literaire termen – die bekende en gesaghebbende naslaanwerk vir studente en navorsers in Afrikaans en Nederlands saamgestel deur H. van Gorp, R. Ghesquiere en D. Delabastita. Dit bied ’n breër Europese blik op die literatuurwetenskaplike vaktaal.

Vir meer inligting omtrent die Literêre terme en teorieë-projek, kyk onder kolofon. Lees ook ons “wenke vir die gebruiker.” Indien u op soek is na spesifieke inligting wat nie in die indeks voorkom nie, soek ook in die trefwoordelys of gebruik die soekveld. Indien u van die artikels (of lemmas) wil help verbeter of hersien, klik hier.

http://www.literaryterminology.com/

Vault

Prof. Alan Northover van die Universiteit van Suid-Afrika se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap het ‘n grafiese oorsig ontwikkel van die majeur in Algemene Literatuurwetenskap wat deur Unisa aangebied word. VAULT kan besoek word deur die bostaande skakel te volg.

http://www.theoryofliterature.co.za/

Literatuurwetenskap in die Internet Encyclopedia of Philosophy

‘n Bondige lys literêre terme in die Internet Encyclopedia of Philosophy (Engelstalig)

https://www.iep.utm.edu/literary/