• Skakels

International Comparative Literature Association (ICLA)

Die Literatuurassosiasie van Suid-Afrika is geaffilieer met die International Comparative Literature Association (ICLA). Lede van LASA kan ook kies om deur LASA geregistreer te word as lid van ICLA (teen ‘n bykomende bedrag). Vir meer inligting aangaande lidmaatskap van LASA en ICLA, klik hier. Vir meer inligting aangaande ICLA, volg die onderstaande skakel.

http://www.ailc-icla.org/

Vault

Dr Alan Northover van die Universiteit van Suid-Afrika se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap het ‘n grafiese oorsig ontwikkel van die majeur in Algemene Literatuurwetenskap wat deur Unisa aangebied word. VAULT kan besoek word deur die bostaande skakel te volg.

http://www.theoryofliterature.co.za/