• Tydskrif vir Literatuurwetenskap

Journal of Literary Studies / Tydskrif vir Literatuurwetenskap publiseer oorspronklike en innoverende navorsing op die gebied van die Literatuurwetenskap en Kultuurteorie. Die joernaal is die onafhanklike, kwartaallikse lyfblad van die Letterkundeassosiasie van Suid-Afrika (LASA) en word uitgegee in samewerking met Unisa Pers en Taylor & Francis. Dit is geakkrediteer deur die Suid-Afrikaanse Department vir Hoër Onderwys en Opleiding.

Die oogmerk van die joernaal is om vollengte artikels te plaas wat geïnformeer is deur die Literatuurwetenskap en Algemene Literatuurstudie. Die inhoud van die joernaal bestaan uit navorsingsartikels en resensie-essays van 5000 tot 8000 woorde. Kort resensies word nie geplaas nie. Die joernaal se teikengehoor is navorsers in die Literatuur- en Kultuurstudie. Engels is die taalmedium van meeste artikels, maar artikels in Afrikaans word ook gepubliseer.

Vir bykomende inligting, besoek asseblief die joernal se webblad.