• Wie’s Wie

Chairperson

Prof. Alan Northover
Department Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA)
E-pos: northra@unisa.ac.za
ORCID
Tel: +27 12 429 6794

Richard Alan Northover is tans mede-professor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Hy verwerf in 2010 sy doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria. Sy verhandeling is getiteld “J.M. Coetzee and Animal Rights: Elizabeth Costello’s Challenge to Philosophy’. Sy akademiese belangstelling sluit in letterkunde, literatuurwetenskap, filosofie, geskiedenis, rotskuns, mite en godsdiens, en hy is tans werksaam in die ondersoeksrigtings van dierestudies en ekokritiek. Sy publikasies kan gevind word deur die bovermelde ORCID-skakel te volg.

Vice-Chairperson

Dr. Silindiwe Sibanda
Departement Engels
Universiteit van Pretoria
E-pos: silindiwe@gmail.com

Silindiwe Sibanda is ‘n navorser verbonde aan die Departement Engels aan die Universiteit van Pretoria. Haar belangstellings is Afrika-letterkunde, jeugfiksie en die werk van Thomas Hardy.

Treasurer

Mr Wemar Strydom
Departement Afrikaans en Nederlands
Noord-Wes Universiteit
E-pos: wemar.strydom@nwu.ac.za

Wemar Strydom se navorsing fokus op die kruising(s) tussen Deleuze, Guattari en queerteorie, en op die queer-abjekte uitbeeldings van manlike liggame in film. He is verbonde aan die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Noordwes-Universiteit, en is mede-sameroeper van die February Lectures-kongresreeks oor queer lewens in die globale Suide.

Secretary

Dr. Neil van Heerden
Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA)
E-pos: vheern@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6424

Neil van Heerden studeer aan die Universiteit van Pretoria en voltooi in 2018 ’n PhD getiteld “Misdaadfiksie en die literêre kanon in Afrikaans: ’n ondersoek na die romans van Deon Meyer”. Hy is tans verbonde aan die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), waar hy Afrikaanse letterkunde doseer. Sy navorsingsbelangstellings sluit in narratologie, postkoloniale teorie, ekokritiek, populêre fiksie en misdaadfiksie.

Additional Members

Dr. Rebecca Fasselt
Departement Engels
Universiteit van Pretoria
E-pos: rebecca.fasselt@up.ac.za
Google Scholar
Tel: +27 21 650 2421

Rebecca Fasselt doseer Afrika- en postkoloniale letterkunde in die Departement Engels aan die Universiteit van Pretoria. Sy stel veral belang in die literêre en kulturele verbindings tussen Suid-Afrika en ander dele van Afrika, asook in postkoloniale narratiewe in die meervoudige eerstepersoonsvertelvorm. Haar artikels verskyn in English Studies in Africa, Research in African Literatures, Ariel, Journal of Southern African Studies and Poetics Today.

Mnr. Reinhardt Fourie
Departement Engels
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA)
E-pos: fourir@unisa.ac.za
Google Scholar
Tel: +27 12 429 6603

Reinhardt Fourie studeer aan die Universiteit van Pretoria, Universiteit Gent (België) en aan die Katholieke Universiteit Leuven (België). Hy was voorheen verbonde aan die Departement Afrikaans en Eenheid vir Akademiese Geletterdheid aan die Universiteit van Pretoria. Tans doseer hy Engelse letterkunde en literatuurwetenskap in die Departement Engels aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa).